Despre


 

Dr. Marian ZULEAN este profesor abilitat la Universitatea din Bucureşti, unde predă cursuri de politici publice, politica de securitate naţională şi sociologie militară.

A obţinut un master MPIA la Universitatea din Pittsburgh, doctorat în sociologie la Universitatea Bucureşti şi a efectuat un stagiu postdoctoral ca Fulbright Fellow la Departamentul de Sociologie al Universităţii din Maryland.

Aria sa de expertiză include analiza politicilor publice, securitatea internaţională şi relaţiile civil-militare. În perioada 2001-2008 a fost expert în cadrul Administraţiei Prezidenţiale la departamentele: Relaţii Internaţionale şi Securitate Naţională. Ofiţer în rezervă, specializarea cercetare.

Printre cele mai recente publicaţii:

  • Strategiile de securitate națională (Tritonic, 2015)
  • Politica de securitate naţională (Ed. Polirom, 2007);
  • “From National, Through Regional, To Universal… The Security Sector Reform in Romania” co-autor, în Global Determinants of Defense Reform: Defense and Democracy in a Globalized World, Ed. T. Bruneau and H. Trinkunas, (Palgrave, 2007).
  • “The military in post-communist countries in transition”, în G. Caforio (ed.), Social Sciences and the Military (Routledge, 2007);
  • “Civil-Military Cultural Gap in Romania”, în G. Caforio & G. Kummel (eds), Military Missions and their Implications Reconsidered: The Aftermath of September 11th (Elsevier, 2005).