Fortele armate si societatea la Bookfest 2010

12 June 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Anunturi, Events 

”Forțele armate și societatea ” va fi unul dintre titlurile pe care le veți găsi expuse la standul editurii Militare (Pavilionul 14, standul B06, vis-a-vis de Polirom).

Forțele armate și societatea este o colecție de texte fundamentale de sociologie militară îngrijită de dr. Marian Zulean.

Cartea este utilă, în primul rând, profesorilor și studenților al căror obiect de studiu îl constituie sociologia militară, forțele armate și societatea, relațiile civil-militare, studiile de securitate, relațiile internaționale, managementul crizelor sau sociologia generală, without a prescription dar și cercetătorilor acestor domenii. În al doilea rând, această crestomație ar trebui să servească decidenților politici și funcționarilor publici pentru înțelegerea fenomenului militar contemporan, dezbaterea la zi pe tema reformării pensiilor militare sau a transformării sistemului de securitate și a legislației sale arătând că nici politicienii, nici militarii nu înțeleg în toată profunzimea lor fenomene precum declinul armatelor de masă, armata ca instituție/ocupație sau militarul postmodern. Și nu în ultimul rând, cartea poate fi folositoare tuturor celor interesați de fenomenul militar și de evoluția sa actuală.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!