Proiecte


PROIECTE STRUCTURALE

Conf. dr. Marian Zulean este coordonator al pachetului de lucru “Viziune si Strategie” din cadrul proiectului strategic Calitate si Leadership pentru Invatamantul Superior Romanesc, finantat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. In cadrul proiectului va fi elaborata in mod colaborativ o viziune strategica privind dezvoltarea sistemului de invatamant superior din Romania la orizontul de timp 2025.


PROIECTE DE CERCETARE

  • SMEFIP: Sisteme de Management Integrat pentru Protectia Economico – Financiara a Infrastructurii Critice si a Personalului impotriva Terorismului de orice natură;
  • PROSTRACT: Cercetari interdisciplinare pentru proiectarea strategiilor economico – financiare de actiune in evenimentele de risc extrem. Hazarde naturale si accidente tehnologice.

Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), collective grant sponsored by the Volkswagen Foundation, Hannover, 2006-2009

  • The cultural gap between the military and the parent society

Research project under ERGOMAS (European Research Group on Military and Society), 2004-2007

  • The armed forces and society in the global age

Individual postdoctoral research sponsored by Fulbright Commission

  • NATO-EAPC Research Fellowship, 2000 – 2002

PROIECTE CIVICE

  • LIBERTATE SI SECURITATE”- Construirea unei coaliţii a societăţii civile care să pledeze pentru reproiectarea legilor securităţii naţionale în contextul unei reforme instituţionale. Proiect derulat sub egida Centrul de Analiză şi Dezvoltare Instituţională – Eleutheria (CADI) si sprijinit de German Marshall Fund- Balkan Trust for Democracy