Politici publice

de Adrian Miroiu, Marian Zulean, Mireille Radoi
Editura Politeia (2002)

Prin politicile publice, statul intervine in activitatea economică şi socială, pentru a corecta acţiunile pieţei libere şi/sau a promova valori acceptate social. Cartea de faţă se adresează in primul rand studenţilor de la ştiinţe politice şi administraţie publică, printr-o abordare cu caracter interdisciplinar, care studiază politicile publice atat ca pe un subdomeniu al ştiinţelor politice cat şi prin prisma ştiinţelor economice, administrative, managementului şi teoriei deciziei.

Prima parte, elaborată de Adrian Miroiu, prezintă problematica generală de analiză a politicilor publice, punand accentul pe două aspecte: conceptul de politici publice şi procesul de infăptuire a politicilor publice (definiţie, analiză, stabilirea agendei, formulare, raţionalitate şi decizie, implementare, evaluare).

Cea de-a doua şi a treia parte au fost elaborate de Mireille Rădoiu şi Marian Zulean. Partea a doua prezintă metode şi tehnici formale de analiză a politicilor publice: de definire a problemei, de analiză prospectivă, de recomandare a unei politici, de monitorizare şi evaluare. Partea a treia cuprinde sfaturi practice pentru realizarea analizei şi evaluării politicilor publice, un ghid de redactare a unei lucrări de politici publice şi descrierea unor tehnici de cercetare calitativă.

Adrian Miroiu conduce catedra de filosofie politică la Facultatea de Ştiinţe Politice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. Mireille Rădoi, director general al editurii Tritonic, predă cursul “Instituţii de securitate naţională” la Facultatea de Ştiinţe Politice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. Marian Zulean este doctor in sociologie militară, consilier prezidenţial in cadrul Departamentului de Securitate Naţională şi profesor asociat la Universitatea din Bucureşti şi la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.