Formularea politicilor de securitate nationala


FACULTATEA DE STIINTE POLITICE

Prof. univ. dr. Marian Zulean

Cursul își propune să ofere studenților repere fundamentale și cunoștințe generale despre profesia militară, construirea relațiilor civil-militare, controlul democratic civil asupra forțelor armate.

Prima parte a cursurilor abordează principalele teorii din Relațiile Internaționale și rolul lor în explicarea fenomenelor de securitate, definirea politicilor publice, modul de analiză a acestora și politica de securitate națională. În continuare vor fi identificați care sunt principalii actori și principalele instituții în securitatea națională și modul cum sunt construite relațiile civil-militare. În ultima parte, se va pune accent pe elaborarea strategiilor de securitate națională, politica de securitate a României, precum și principalele politici de securitate din spațiul euroatlantic. Tematica abordată va fi completată și aprofundată prin analiza de strategii de securitate și prin prezentarea și dezbaterea unor lucrări de specialitate clasice sau recente, reprezentative pentru problematica generală a cursului. Întrucât România a cunoscut o transformare profundă după evenimentele din 1989, respectiv a trecut de la unul dintre cele mai dureroase regimuri comuniste la un regim democratic și a încercat să se integreze în cadrul unor instituții euroatlantice, ca de pildă, NATO și Uniunea Europeană, cursul urmărește, de asemenea, influența pe care au avut-o evoluțiile sociale și politice românești asupra forțelor armate în contextul general european.

Bibliografie

  • ZULEAN, Marian, Forțele armate și societatea – texte fundamentale de sociologie militară, Editura Militară, București, 2010.
    ZULEAN,Marian (coord.), Strategiile de securitate națională, Ed. Tritonic, București, 2015
  • Politica de securitate nationala, Luciana Alexandra Ghica, Marian Zulean, Editura Polirom, Bucuresti, 2007;
  • Politici publice, Adrian Miroiu, Marian Zulean, Mireille Radoi, Editura Politeia, Bucuresti, 2002;