Fortele armate si Societatea


Conf. Dr. Marian Zulean

OBIECTIVELE CURSULUI:

  • inţelegerea rolului şi funcţiilor forţelor armate (militare, paramilitare, de securitate internă, servicii de informaţii, politie, etc) într-o societate democratică;
  • descrierea formelor de organizare, a structurii profesionale şi a relatiilor sociale dintre forţele armate şi societate;
  • identificarea noilor tendinţe de evoluţie a relaţiilor civil-militare, a principalelor aspecte practice (controlul democratic civil, profesionalismul militar si CIMIC).

TEMATICA CURSULUI

CURSUL 1: MILITARUL SI SOCIETATEA: RELAŢIILE CIVIL-MILITARE IN EPOCA GLOBALIZARII- in Militarul si Societatea, Zulean, 2008

CURSUL 2: SECURITATEA NATIONALA SI RELATIILE CIVIL-MILITARE, S.P. HUNTINGTON, 1957, in Armata si Societatea , 1998;

CURSUL 3: ELITELE MILITARE $I STUDIUL RAZBOIULUI, Morris Janowitz, in Armata si Societatea (1998), pag. 105-121

CURSUL 4: SOCIOLOGIE MILITARA, David Segal, in 21st Century Sociology

CURSUL 5: SPRE O ARMATA POSTMODERNA, Charles Moskos, in Armata, mai mult decat o ocupatie, Ed. Ziua, pag. 179-198.

CURSUL 6: CONTROLUL DEMOCRATIC AL FORTELOR ARMATE, DCAF Backgrounder

CURSUL 7: ARMATA SI SOCIETATILE POSTCOMUNISTE IN TRANZITIE, Zulean, “Militarul si Societatea”, 2008

CURSUL 8: CONSTRUIREA RELAŢIILOR CIVIL-MILITARE DE TIP DEMOCRATIC ÎN ROMÂNIA, Zulean, “Militarul si Societatea”, 2008

CURSUL 9: CONTROLUL DEMOCRATIC AL SERVICIILOR DE INFORMAŢII, Hans BORN, 2005

CURSUL 10: REFORMA SISTEMULUI DE SECURITATE ÎN ROMÂNIA (1989-2004), Zulean, “Militarul si Societatea”, 2008

CURSUL 11:REFORMA SISTEMULUI DE SECURITATE: DE LA CADA LA CADI, Zulean, in Sfera Politicii nr.134, 2009.

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE:

1. Sava, I.N., Tibil, Gh., Zulean, M., Armata si societatea. Culegere de texte de sociologie

militara, Editura Info-Team, Bucuresti, 1998

2. Callaghan, J., Kernic, F., Securitatea internationala si fortele armate, Ed. Tritonic, 2004

3. Zulean, M., Militarul si Societatea, Ed. Militara, 2008.

BIBLIOGRAFIE OPTIONALA:

JANOWITZ, M., The Professional Soldier, A Political and Social Portrait, Free Press, 1960

HUNTINGTON, S. P., The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations, Harvard University Press, 1957

BURK, James, “Morris Janowitz and the origins of sociological research on armed forces and society”, Armed Forces and Society, Winter, Vol. 19, Issue 2: 167-68, 1993

COTTEY, Andrew, EDMUNDS, Tim & FORSTER (Eds), The Challenge of Military Reform in Postcommunist Europe: Building Professional Armed Forces, Basinstoke: Palgrave, Houndmills, 2002

DANOPOULOS, Constantine & ZIRKER, Military and Society in the Former Eastern Bloc, Boulder: Westview Press, 1999

FEAVER, Peter, Kohn, Richard, The Civil-Military Gap and American National Security, MIT Press, 2002.

NELSON, Daniel N., „Civil Armies, Civil Societies, NATO’s Enlargement“, Armed Forces and Society, 25(1) Fall 1998

EVALUAREA:

  1. Prezentarea de lucrari, participare la curs, seminarii si dezbateri (20%din nota)
  2. Teste grila (30% din nota)
  3. Lucrare finala (40% din nota)

Teme pentru lucrari (tipologii):

  1. Fortele armate si Societatea… in diverse tari;
  2. Reforma sistemului de securitate;
  3. Aspecte ale relatiilor civil-militare in Romania (control democratic civil, profesionalizare, guvernanta si democratizare etc)