Home

Smiling Zulean

Dr. Marian ZULEAN este profesor abilitat la Universitatea din Bucureşti, unde predă cursuri de politici publice, politica de securitate naţională și sociologie militară. Face parte din board-ul editorial al “Annual Review of Political and Military Sociology”.

A obţinut un master MPIA la Universitatea din Pittsburgh, doctorat în sociologie la Universitatea Bucureşti şi a efectuat un stagiu postdoctoral ca Fulbright Fellow la Departamentul de Sociologie al Universităţii din Maryland.

 

Printre cele mai recente publicații

  • Strategiile de securitate națională

Click foto

Acest volum își propune să umple acest gol de cunoaștere și să ofere un instrument de dezbateri și analize, care să ducă la optimizarea activității instituțiilor de securitate națională. Volumul este util atât cercetătorilor români interesați de procesul de elaborare a strategiilor de securitate națională în spațiul euroatlantic cât și experților, analiștilor sau politicienilor care vor elabora viitoarele strategii de securitate națională sau legislația de organizare și funcționare a sistemului de securitate națională.